دانلود ارزیابی عملکرد فیلتر های هپا در مرکز آموزشی درمانی آیت ا... موسوی زنجان و بررسی اتاقهای عمل جنرال بدون سیستم هپا با word

یکشنبه 24 اردیبهشت 1396 ساعت 11:43

برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود ارزیابی عملکرد فیلتر های هپا در مرکز آموزشی درمانی آیت ا... موسوی زنجان و بررسی اتاقهای عمل جنرال بدون سیستم هپا با word دارای 5 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود ارزیابی عملکرد فیلتر های هپا در مرکز آموزشی درمانی آیت ا... موسوی زنجان و بررسی اتاقهای عمل جنرال بدون سیستم هپا با word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی دانلود ارزیابی عملکرد فیلتر های هپا در مرکز آموزشی درمانی آیت ا... موسوی زنجان و بررسی اتاقهای عمل جنرال بدون سیستم هپا با word،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن دانلود ارزیابی عملکرد فیلتر های هپا در مرکز آموزشی درمانی آیت ا... موسوی زنجان و بررسی اتاقهای عمل جنرال بدون سیستم هپا با word :


سال انتشار : 1389

نام کنفرانس یا همایش : دومین همایش ملی تهویه صنعتی و بهداشتی

تعداد صفحات : 5

چکیده مقاله:

اهمیت و حساسیت بحث تهویه مطبوع در بیمارستان سبب شده است که طراحی تاسیسات مکانیکی آن را از پیچیدگی خاصی برخوردار باشد . در نتیجه دقت در محاسبات و رعایت اصول استانداردهای بین المللی که در مورد بیمارستانها وضع شده است بایستی دقیقا مد نظر تاسیسات باشد، از طرفی به دلیل الزام و اهمیت رعایت استانداردها ی بیمارستانی در مورد تهویه اتاق عمل و استفاده از فیلتر هپا پژوهش حاضر به منظور ارایه راهکارهای موقت در اتاق عملهای جنرال که امکان اس تفاده از فیلتر هپا را ندارند و ارزیابی فیلتر هپا در یکی از بیمارستانهای مجهز به این فیلتر انجام شده است.مواد و روشها این پژوهش به صورت توصیفی _تحلیلی بوده که توسط چکلیستهای تنظیمی مطابق با استانداردهایJCI) به روش مقطعی در مرکز آموزشی درمانی آیت ا 000 موسوی زنجان عملکرد و بازدهی فیلترهای هپا را ارزیابی کرده است وهمچنین به بررسی اتاقهای عمل جنرال (بدون فیلتر هپا ) در بیمارستانهای قدیمی پرداخته است. در این مرکز میزان میانگین در صد تطابق عملکرد فیلتر های هپا بر اساس چکلیست تنظیمی93/8%ارزیابی شده است همچنین در اکثر بیمارستانهای(بدون فیلتر هپا) که روشهای ذکر شده را رعایت کرده اند به طور موقت و در زمان پیاده سازی روش مذکورگزارش عفونت بعد ازعمل مشاهده نشده است. با توجه به الزام عدم نفوذ هوای بیرون به داخل و فشار مثبت فضای اتاق عمل استفاده از فیاترهای هپا به منظور جلوکیری از ورود میکروارگانیسم ها به درون فضای اتاق عمل امری اجتناب ناپذیر است ولی در بعضی از بیمارستانهای قدیمی ساز که امکان نصب فیلتر هپا (بدلیل مسدود شدن کامل مسیر هوا ) را ندارند و نیز بدلیل بار کاری امکان تعطیل اتاق عمل نیز وجود ندارد به طور موقت می توان با افزایش دور الکترو موتور سیستمهای تهویه واستفاده از تکنولئژی جدید دستگاههای ضد عفونی از اتاق عملهای جنرال و نه تخصصی استفاده کرد بدینمعنی که علاوه بر افزایش دور الکتروموتوربرنامهPMمنظم برای نمونه برداری از هوای اتاق عمل تنظیم گردد و در پایان هر روز نیز با دستگاههای ضد عفونی جدید که تا نزدیک %90 هوا راضد عفونی میکند فضای اتاق عمل ضد عفونی شود و همچنین در این پروسه زمانی موقت از بیماران نیز می بایست فید بک گرفت وعفونتهای بعداز عمل کاملا پیگیری و تحث کنترل باشد تا دراسرع وقت سیستم تهویه تعویض وکارا شود


دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید
نظرات (0)
امکان ثبت نظر جدید برای این مطلب وجود ندارد.