دانلود مقاله تأثیرات سایه تکنولوژی بر هویت شهر جهت تبیین مفهوم شکل خوب شهر – نمونه موردی:بررسی پروژه مونوریل کرمانشاه با

دوشنبه 30 اسفند 1395 ساعت 17:00

برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله تأثیرات سایه تکنولوژی بر هویت شهر جهت تبیین مفهوم شکل خوب شهر – نمونه موردی:بررسی پروژه مونوریل کرمانشاه با word دارای 16 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله تأثیرات سایه تکنولوژی بر هویت شهر جهت تبیین مفهوم شکل خوب شهر – نمونه موردی:بررسی پروژه مونوریل کرمانشاه با word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی دانلود مقاله تأثیرات سایه تکنولوژی بر هویت شهر جهت تبیین مفهوم شکل خوب شهر – نمونه موردی:بررسی پروژه مونوریل کرمانشاه با word،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله تأثیرات سایه تکنولوژی بر هویت شهر جهت تبیین مفهوم شکل خوب شهر – نمونه موردی:بررسی پروژه مونوریل کرمانشاه با word :

سال انتشار: 1392
محل انتشار: کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
تعداد صفحات: 16
چکیده:
شهرمکانی است که درآن همه امکانات جمع می شود تا به بهتر زیستن انسان کمک کند، هرگونه که به آن شکل دهیم در واقع هویت مردم را تحت تأثیر مثبت یا منفی قرار خواهیم داد.کرمانشاه در تاریخ سرزمین ایران جایگاهخاصی دارد و درگذر زمان آثار ارزشمندی از حضور فرهنگ وتمدن را در خود جای داده است، بنابراین باید در امر شهرسازی آن با احتیاط رفتارنمود.گرچه نمی توان منکرنیاز توسعه شهری امروز به تکنولوژی شد اماتقلید کورکورانه و موافقت ناگهانی و بدون تفکر با هر پدیده جدید یا معرفی نشده ای عواقب ناگواری برای شهر های ما در پی خواهد داشت و هویت شهر و مردم را تحت تأثیر قرار خواهد داد. در این میان طرح احداثمونوریل کرمانشاه این روزها به یکی از مباحث مهم شهرسازی این شهر تبدیل شده و با توجه به اینکه کرمانشاه یکی از کلان شهر های ایران است و جمعیتآن رو به فزون دارد باید از روش های تسریع و بهبود حمل و نقل عمومی بهره گیرد، اما قبل از استفاده از هر عامل جدیدی در شهر باید بستر طرح بررسی گردد و زمانی که از وجود تناسب میان الگوی جدید و شرایط بستراطمینان حاصل شد اقدام به اجرای طرح گردد.با توجه به اهمیت پروژه احداث مونوریل در کرمانشاه و تأثیرات همه جانبه آن بر شهر و مردم، در این نوشتار تصمیم به بررسی وجود یا عدم وجود تناسب میان این طرح توسعه باشرایط موجود شهر گرفته ایم.برای رسیدن به این هدف، ماهیت این پروژه از چهار حیث)عملکردی، زیست محیطی، بصری و روانشناختی( تجزیه و تحلیل شدهاست. امید است که مسئولان متوجه وظایف خود بوده و با درایت شرایطی را ایجاد نمایند تا مردم بتوانند در شهرهای مطلوبشان زندگی کنند


دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله اثر آللوپاتیک علف هرز ارزنی سبز (Setaria viridis L.) بر جوانه زنی و پارامترهای رشد آفتابگردان با word

دوشنبه 30 اسفند 1395 ساعت 16:58

برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله اثر آللوپاتیک علف هرز ارزنی سبز (Setaria viridis L.) بر جوانه زنی و پارامترهای رشد آفتابگردان با word دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله اثر آللوپاتیک علف هرز ارزنی سبز (Setaria viridis L.) بر جوانه زنی و پارامترهای رشد آفتابگردان با word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی دانلود مقاله اثر آللوپاتیک علف هرز ارزنی سبز (Setaria viridis L.) بر جوانه زنی و پارامترهای رشد آفتابگردان با word،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله اثر آللوپاتیک علف هرز ارزنی سبز (Setaria viridis L.) بر جوانه زنی و پارامترهای رشد آفتابگردان با word :

سال انتشار: 1393
محل انتشار: سومین همایش کشاورزی و توسعه پایدار، فرصت ها و چالش های پیش رو
تعداد صفحات: 8
چکیده:
اثر آللوپتیک عصاره علف هرز ارزنی سبز (Setaria viridis L.) بر جوانه زنی و رشد آفتابگردان رقم گابور در محیط آزمایشگاهی و آبکشت به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملأ تصادفی (CRD) بررسی شد. تیمارهای علف هرز ارزنی سبز در محیط آزمایشگاهی شامل صفر، 5 و 10 درصد از عصاره 10 درصد آن در 4 تکرار بود. پس از یک هفته درصد جوانه زنی، طول ریشه چه و ساقه چه، وزن تر و خشک گیاهچه تعیین گردید. در محیط آبکشت تیمارهای عصاره اندام هوایی ارزنی سبز شامل صفر، 1 و 3 درصد از عصاره 10 درصد آن در 3 تکرار بود که در محیط کشت هوگلند اعمال شد. پس از 3 هفته پارامترهای رشد شامل طول ساقه و ریشه، وزن تر و خشک ریشه، ساقه و برگ، سطح برگ و میزان کلروفیل a و b تعیین گردید. اثر عصاره ریشه و اندام هوایی علف هرز ارزنی سبز بر جوانه زنی، طول ریشه چه، ساقه چه و وزن تر و خشک گیاهچه آفتابگردان معنی دار بود. نتایج نشان داد که بیشترین تأثیر آللوپاتی مربوط به عصاره اندام هوایی ارزنی سبز بود و عصاره ریشه اثر کمتری بر جوانه زنی داشت. در هر دو آزمایش سیستم ریشه ای آفتابگردان به اثر آللوپاتیک عصاره آسیب پذیرتر از بخش هوایی بود. پارامترهای رشد آفتابگردان در حضور عصاره ارزنی سبز کاهش معنی دار یافت. کاهش کلروفیل a و b در سطوح پایین عصاره معنی دار نبود. با توجه به این نتایج به نظر م یرسد وجود علف هرز ارزنی سبز در محیط رشد آفتابگردان می تواند به دلیل اثرات منفی آللوپاتیک موجب کاهش پارامترهای رشد آفتابگردان شود.


دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود تاثیرزاویه بازشوی شش ضلعی ایجادشده درجان تیرهای لانه زنبوری برمقاومت خمشی درحالت مکانیزم ویرندیل با word

دوشنبه 30 اسفند 1395 ساعت 16:56

برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود تاثیرزاویه بازشوی شش ضلعی ایجادشده درجان تیرهای لانه زنبوری برمقاومت خمشی درحالت مکانیزم ویرندیل با word دارای 11 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود تاثیرزاویه بازشوی شش ضلعی ایجادشده درجان تیرهای لانه زنبوری برمقاومت خمشی درحالت مکانیزم ویرندیل با word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی دانلود تاثیرزاویه بازشوی شش ضلعی ایجادشده درجان تیرهای لانه زنبوری برمقاومت خمشی درحالت مکانیزم ویرندیل با word،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن دانلود تاثیرزاویه بازشوی شش ضلعی ایجادشده درجان تیرهای لانه زنبوری برمقاومت خمشی درحالت مکانیزم ویرندیل با word :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : همایش بین المللی معماری عمران وشهرسازی در آغاز هزاره سوم

تعداد صفحات : 11

چکیده مقاله:

تیرهای لانه زنبوری یکی ازمقاطع مورداستفاده درسازه های فولادی به عنوان اعضای خمشی فرعی می باشند به علت وجود بازشو درجان این تیرها تیرتحت اثرلنگرهای اضافه شده ای قرارمیگیرد که این لنگرها وقوع مکانیزمی موسوم به مکانیزم ویرندیل را ممکن می سازد دراین مقاله بامطالعه عددی تیرهای لانه زنبوری بابازشوهای شش ضلعی تاثیر تغییرات زاویه بازشوها برمقاومت خمشی تیر درحالت مکانیزم ویرندیل بررسی شده است نتایج نشان میدهد که درتیرهای لانه زنبوری وقتی مکانیزم ویرندیل واقع شود بررسی اثرات همزمان نیروی برشی و لنگرخمشی حائزاهمیت خواهد بود همچنین برای گستره نمونه های بررسی شده زاویه برش 63درجه بیشترین مقاومت اندرکنشی را به دست میدهد


دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله جلوگیری از گل‌دهی گیاه دارویی استویا (Stevia rebaudiana bertoni) در تولید گلخانه‌ای با کمک تیمارهای نوری گوناگون ب

دوشنبه 30 اسفند 1395 ساعت 16:54

برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله جلوگیری از گل‌دهی گیاه دارویی استویا (Stevia rebaudiana bertoni) در تولید گلخانه‌ای با کمک تیمارهای نوری گوناگون با word دارای 4 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله جلوگیری از گل‌دهی گیاه دارویی استویا (Stevia rebaudiana bertoni) در تولید گلخانه‌ای با کمک تیمارهای نوری گوناگون با word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی دانلود مقاله جلوگیری از گل‌دهی گیاه دارویی استویا (Stevia rebaudiana bertoni) در تولید گلخانه‌ای با کمک تیمارهای نوری گوناگون با word،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله جلوگیری از گل‌دهی گیاه دارویی استویا (Stevia rebaudiana bertoni) در تولید گلخانه‌ای با کمک تیمارهای نوری گوناگون با word :

سال انتشار: 1392
محل انتشار: ششمین همایش یافته های پژوهشی کشاورزی
تعداد صفحات: 4
چکیده:
در سال‌های اخیر گیاه استویا (stevia rebaudiana bertoni) به عنوان یک گیاه معجزه‌آسا برای بیماران دیابتی مورد توجه قرار گرفته است و به خاطر قند طبیعی و بدون کالری‌اش توانسته است به تدریج مورد توجه در بازار گیاهان دارویی قرار گیرد. با کوتاه شدن طول روز به کمتر از 13 ساعت، میزان قند و عملکرد برگ استویا کاهش می‌یابد. در پژوهش حاضر اثر 3 تیمار طول روز (روزهای کوتاه طبیعی زمستان، روز بلند به کمک نور مصنوعی پس از غروب آفتاب و شب شکنی) بر گلدهی و عملکرد استویا بررسی شد. در این آزمایش فاکتورهای رویشی مانند وزن تر و خشک گیاه، مقدار کلروفیل و کارتنوئید اندازه‌گیری شد. طبق نتایج به دست آمده تنش نوری بر صفات وزن تر و خشک برگ و میزان کلروفیل a (P<0.01) و کارتونئید (P<0.05) تأثیر معنی‌داری داشته است. بین تیمار روشن کردن پیش از غروب آفتاب و شب‌شکنی تفاوت معنی‌داری مشاهده نشد.


دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله تاثیر رشد دارایی ها و بدهی ها بر بازدهی سهام (در شرکت های بورس اوراق بهادار تهران) با word

دوشنبه 30 اسفند 1395 ساعت 16:52

برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله تاثیر رشد دارایی ها و بدهی ها بر بازدهی سهام (در شرکت های بورس اوراق بهادار تهران) با word دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله تاثیر رشد دارایی ها و بدهی ها بر بازدهی سهام (در شرکت های بورس اوراق بهادار تهران) با word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی دانلود مقاله تاثیر رشد دارایی ها و بدهی ها بر بازدهی سهام (در شرکت های بورس اوراق بهادار تهران) با word،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله تاثیر رشد دارایی ها و بدهی ها بر بازدهی سهام (در شرکت های بورس اوراق بهادار تهران) با word :

سال انتشار: 1394
محل انتشار: کنفرانس ملی رویکردهای نوین در علوم مدیریت ، اقتصاد و حسابداری
تعداد صفحات: 8
چکیده:
پژوهش حاضر به بررسی و شناسایی رابطه ی بین رشد دارایی ها و بدهی های شرکت با بازدهی سهام می پردازد تا درصورت برقراری ارتباط، قدرت پیش بینی این عوامل را در قبال تغییرات بازدهی سهام تعیین نماید. بر این اساس از بین شرکت های بورس اوراق بهادار تهران، تعداد 223 شرکت بعنوان نمونه آماری انتخاب شده و ترازنامه های آن ها برای یک دوره 5 ساله یعنی از ابتدای سال 1387 تا انتهای 1391 مورد بررسی قرار می گیرد. متغیرهای پژوهش از تفکیک و تجزیه ی دارایی ها و بدهی های شرکت به اجزای تشکیل دهنده ی آن حاصل گردیده و در ادامه نیز روابط میان بازدهی سالانه سهام و رشد تک تک اجزای موصوف مورد آزمون قرار می گیرد. یافته های پژوهش نشان می دهد که افزایش دارایی های شامل وجوه نقد، دارایی های جاری غیر نقد و سایر دارایی ها رابطه معنا دار و مثبتی با بازدهی سالانه سهام دارند. بین رشد دارایی های ثابت مشهود و بازدهی سهام در سالهای اولیه، رابطه معنادار و منفی وجود داشته اما این رابطه در سالهای بعد مثبت خواهد بود. از طرف دیگر افزایش در بدهی های جاری از ضریب همبستگی معنی دار و منفی برخوردار بوده اما رشد در بدهی های بلند مدت معنی دار نمی باشد


دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید
( تعداد کل: 1163 )
   1       2       3       4       5       ...       233    >>