دانلود مقاله Seismic Retrofit of Rectangular Concrete Columns with Splice Deficiencies by External Prestressing با word

یکشنبه 30 آبان 1395 ساعت 00:09

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله Seismic Retrofit of Rectangular Concrete Columns with Splice Deficiencies by External Prestressing با word دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله Seismic Retrofit of Rectangular Concrete Columns with Splice Deficiencies by External Prestressing با word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی دانلود مقاله Seismic Retrofit of Rectangular Concrete Columns with Splice Deficiencies by External Prestressing با word،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله Seismic Retrofit of Rectangular Concrete Columns with Splice Deficiencies by External Prestressing با word :

سال انتشار: 1382

محل انتشار: چهارمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

تعداد صفحات: 8

چکیده:

Experimental research has been conducted to investigate the effectiveness of external prestressing as a seismic retrofit methodology for reinforced concrete bridge columns. The retrofit technique involves external prestressing concrete columns in transverse direction to improve their seismic performance.Rectangular columns with spliced longitudinal reinforcement have been tested with and without seismic retrofitting. It was observed that external prestressing improved bond between concrete and reinforcement in the splice region and resulted in improvements in inelastic column deformability. The paper outlines the experimental program employed and the test results obtained.


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله رشداپیتکسیال نانوسیمهای عمودی ZnO و بررسی خواص نوری آن برای استفاده در ادوات اپتو الکترونیکی با word

یکشنبه 30 آبان 1395 ساعت 00:09

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله رشداپیتکسیال نانوسیمهای عمودی ZnO و بررسی خواص نوری آن برای استفاده در ادوات اپتو الکترونیکی با word دارای 5 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله رشداپیتکسیال نانوسیمهای عمودی ZnO و بررسی خواص نوری آن برای استفاده در ادوات اپتو الکترونیکی با word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی دانلود مقاله رشداپیتکسیال نانوسیمهای عمودی ZnO و بررسی خواص نوری آن برای استفاده در ادوات اپتو الکترونیکی با word،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله رشداپیتکسیال نانوسیمهای عمودی ZnO و بررسی خواص نوری آن برای استفاده در ادوات اپتو الکترونیکی با word :

سال انتشار: 1390

محل انتشار: دومین همایش ملی مهندسی اپتیک و لیزر ایران

تعداد صفحات: 5

چکیده:

چکیده-نانوسیمهای اکسیدروی ZnO) از طریق روش محلولی و به صورت اپیتکسیال رشد داده شد. رشد نانوسیمهای اکسیدروی ZnO) بر رویبذر لایه از جنس ذراتZnO توسط روش سل- ژل و از طریق پوشش دهی چرخشی ایجاد شد. سطوح ایجاد شده توسط میکروسکوپ الکترونی روبشیSEM) بررسی شد. همچنین جهت بررسی فازی سطوح تشکیل شده و جهتگیری نانومیله ها از سطوح آنالیز تفرق سنجی اشعه ایکسXRD) به عمل آمد.خواص نوری نانوسیمها با استفاده طیف سنجی مریی- فرابنفش بررسی شد.در این روشنانوسیمهای اکسیدروی همراستا با قطر در حدود 50 نانومتر روی سطح پوششداده شد


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله توسعه پرورش ماهی , رویکردی در جهت توانمندسازی اقتصاد روستایی ( مطالعه موردی روستاهای بخش سنگر شهرستان رشت) با word

یکشنبه 30 آبان 1395 ساعت 00:09

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله توسعه پرورش ماهی , رویکردی در جهت توانمندسازی اقتصاد روستایی ( مطالعه موردی روستاهای بخش سنگر شهرستان رشت) با word دارای 18 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله توسعه پرورش ماهی , رویکردی در جهت توانمندسازی اقتصاد روستایی ( مطالعه موردی روستاهای بخش سنگر شهرستان رشت) با word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی دانلود مقاله توسعه پرورش ماهی , رویکردی در جهت توانمندسازی اقتصاد روستایی ( مطالعه موردی روستاهای بخش سنگر شهرستان رشت) با word،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله توسعه پرورش ماهی , رویکردی در جهت توانمندسازی اقتصاد روستایی ( مطالعه موردی روستاهای بخش سنگر شهرستان رشت) با word :

سال انتشار: 1391

محل انتشار: همایش ملی توسعه روستایی

تعداد صفحات: 18

چکیده:

کشت برنج فعالیت اقتصادی اصلی در روستاهای گیلان به شمار می آید که در سالیان اخیر با توجه بهکوچک شدن قطعات شالیزارها و دیگر عوامل تاثیرگذار اقتصادی , درآمدزایی و اشتغالزایی آن برایخانوارهای روستایی به حدآستانه رسیده است . از این رو رویکرد کشت جایگزین و فعالیت هایکشاورزی مکمل و سودآورتر همواره مد نظر بوده است . در همین ارتباط پرورش ماهیان گرمابیبصورت توامان با کشت برنج و تبدیل پاره ای از اراضی زراعی به استخرهای پرورش ماهی, رویکردهایویژه ای در اقتصاد روستایی به شمار می روند . موفقیت و مزیت نسبی این شیوه های جدید تولیدزراعی موجب گسترش سریع و پردامنه آن در بخش سنگر شهرستان گیلان گردیده است که یافته هایاین تحقیق به ارزیابی چگونگی و میزان اثربخشی این فعالیت های جدید در توسعه اقتصادی روستاهامی پردازد.


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله ارزیابی ژنوتیپ های جو اسپانتانئوم (Hordeum spontaneum) از نظر شاخص های تحمل به خشکی با word

یکشنبه 30 آبان 1395 ساعت 00:09

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله ارزیابی ژنوتیپ های جو اسپانتانئوم (Hordeum spontaneum) از نظر شاخص های تحمل به خشکی با word دارای 17 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله ارزیابی ژنوتیپ های جو اسپانتانئوم (Hordeum spontaneum) از نظر شاخص های تحمل به خشکی با word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی دانلود مقاله ارزیابی ژنوتیپ های جو اسپانتانئوم (Hordeum spontaneum) از نظر شاخص های تحمل به خشکی با word،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله ارزیابی ژنوتیپ های جو اسپانتانئوم (Hordeum spontaneum) از نظر شاخص های تحمل به خشکی با word :

دانلود مقاله ارزیابی ژنوتیپ های جو اسپانتانئوم (Hordeum spontaneum) از نظر شاخص های تحمل به خشکی با word که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در 1388 در مجله به نژادی نهال و بذر (نهال و بذر) از صفحه 533 تا 549 منتشر شده است.
نام: ارزیابی ژنوتیپ های جو اسپانتانئوم (Hordeum spontaneum) از نظر شاخص های تحمل به خشکی
این مقاله دارای 17 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله جو وحشی اسپانتانئوم
مقاله خشکی
مقاله شاخص های تحمل به خشکی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
این تحقیق به منظور شناسایی ژنوتیپ های متحمل به خشکی جو اسپانتانئوم و تعیین بهترین شاخص های تحمل به خشکی انجام شد. نمونه های مورد مطالعه در دو شرایط واجد تنش و بدون تنش در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی ارزیابی شدند. شاخص های STI، MP،GMP و HM بر اساس همبستگی با عملکرد دانه در شرایط واجد تنش و بدون تنش به عنوان بهترین شاخص ها تعیین شدند. با بررسی نمودارهای سه بعدی بر اساس شاخص های انتخابی، ژنوتیپ های 02TN555، 02TN374،02TN494 و 02T434 در گروه A (عملکرد بالاتر در شرایط واجد تنش و فاقد تنش)، ژنوتیپ 02T220 در گروه B(عملکرد بالاتر در شرایط بدون تنش و عملکرد پایین تر در شرایط تنش) و مابقی ژنوتیپ ها در گروه C (عملکرد پایین در شرایط واجد تنش و بدون تنش) قرار گرفتند. با تجزیه کلاستر، ژنوتیپ ها به سه گروه مقاوم، نیمه حساس و حساس متمایز شدند.


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله ساخت حسگر گازی اکسیددر فلز SnO2: F به منظور آشکارسازی گاز هیدروژن (H2) با word

یکشنبه 30 آبان 1395 ساعت 00:09

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله ساخت حسگر گازی اکسیددر فلز SnO2: F به منظور آشکارسازی گاز هیدروژن (H2) با word دارای 4 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله ساخت حسگر گازی اکسیددر فلز SnO2: F به منظور آشکارسازی گاز هیدروژن (H2) با word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی دانلود مقاله ساخت حسگر گازی اکسیددر فلز SnO2: F به منظور آشکارسازی گاز هیدروژن (H2) با word،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله ساخت حسگر گازی اکسیددر فلز SnO2: F به منظور آشکارسازی گاز هیدروژن (H2) با word :

سال انتشار: 1388

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران 1388

تعداد صفحات: 4

چکیده:

لایه های نازک اکسید قلع با ناخالصی فلوئور به روش اسپری پایرولیزیز جایگذاری شدند. عمل لایه نشانی نمونه ها با پارامتر نسبت های وزنی مختلف در دمای 470درجه سانتیگراد و 0/05M انجام گرفت. در این حالت نسبت وزنی فلوئور به قلع (F/Sn) با گام های 0/05 از 0/3 تغییر داده شد. طیف پراش پرتو X برای 4 نمونه با نسبت وزنی 0/3 ، 0/25 ، 0/05 ، F/Sn:0گرفته شد. بررسی طیف XRD ، ساختار تتراگونال ( فاز کسیترایت ) را برای این نمونه ها نشان داده است. تصویربرداری SEM برای نمونه با نسبت وزنی 0/05 F/Sn انجام شد. از برسی تصویر SEM، اندازه دانه ها برای این نمونه در حد 100-70 nm تخمین زده شد. بررسی اثر حسگری لایه ها نشان داد که از بین تمام نمونه ها، نمونه SnO2/F با نسبت وزنی F/Sn:0/05 بهترین حساسیت را نسبت به 2000ppm گاز هیدروژن دارد.


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
( تعداد کل: 1489 )
   1       2       3       4       5       ...       298    >>