X
تبلیغات
کالج کارآفرینی تیوان

دانلود مقاله بررسی راه کارهای ارتباط دانشگاه آزاد اسلامی تبریز با صنایع کوچک ومتوسطSMEs (مطالعه موردی: شرکت های قطعات خودرو تبر

یکشنبه 24 اردیبهشت 1396 ساعت 10:43

برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله بررسی راه کارهای ارتباط دانشگاه آزاد اسلامی تبریز با صنایع کوچک ومتوسطSMEs (مطالعه موردی: شرکت های قطعات خودرو تبریز) با word دارای 16 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله بررسی راه کارهای ارتباط دانشگاه آزاد اسلامی تبریز با صنایع کوچک ومتوسطSMEs (مطالعه موردی: شرکت های قطعات خودرو تبریز) با word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی دانلود مقاله بررسی راه کارهای ارتباط دانشگاه آزاد اسلامی تبریز با صنایع کوچک ومتوسطSMEs (مطالعه موردی: شرکت های قطعات خودرو تبریز) با word،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله بررسی راه کارهای ارتباط دانشگاه آزاد اسلامی تبریز با صنایع کوچک ومتوسطSMEs (مطالعه موردی: شرکت های قطعات خودرو تبریز) با word :

سال انتشار: 1391
محل انتشار: کنفرانس ملی کارآفرینی و مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان
تعداد صفحات: 16
چکیده:
پژوهش حاضر با هدف بررسی راه کارهای تقویت ارتباط دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز با صنایع کوجک ومتوسط SMEs)مطالعه موردی: شرکت های کوچک و متوسط قطعات خودرو تبریز) انجام شده است. روش تحقیق توصیفی بوده و جامعه آماری این تحقیق شامل شرکتهای کوچک و متوسط قطعات خودرو تبریز میباشد. نمونه آماری با استفاده از جدول مورگان 125 شرکت تعیین شده است و به روش نمونهگیری تصادفی ساده انتخاب شدهاند. برای جمع-آوری دادههای لازم از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده است. روایی پرسشنامه به صورت روایی صوری و پایایی آن با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ و به تفکیک مولفههای تقویت صنعت و دانشگاه محاسبه شده است.برای تحلیل داده هااز نرم افزارSPSSو برای تجزیه و تحلیل دادهها از آزمونt استفاده شده است. نتایج بررسیها نشان میدهد بازنگری در دوره های آموزشی کاربردی رشته های دانشگاهی،برگزاری دوره های مشترک تحقیقاتی و پژوهشی توسط دانشگاه آزاد اسلامی تبریزوصنایع قطعات خودرو تبریز با همکاری متخصصین و کارشناسان فعال، کارگاه های آموزشی مشترک در دانشگاه و در کارخانجات، پذیرش دانشجویان بر اساس نیاز صنایع قطعات خودرو و افزایش سرمایه گذاری صنایع قطعات خودرو تبریز در پژوهش های دانشگاهیان بر تقویت ارتباط بین دانشگاه آزاد اسلامی تبریز و صنایع قطعات خودرو تبریز تأثیر دارند.


دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید
نظرات (0)
امکان ثبت نظر جدید برای این مطلب وجود ندارد.